Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου δίνει πλέον την δυνατότητα διαφημιστικής προβολής σε όποια εταιρεία το επιθυμεί.


Όποια εταιρεία επιθυμεί να προβληθεί το κόστος ανέρχεται σε 100€ μηνιαίως. Η προβολή θα είναι σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας.

Θα υπάρξει η δυνατότητα για μείωση του κόστους σε περίπτωση που η προβολή θα ξεπερνά τους 6 μήνες.

Σε περίπτωση που υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον η τιμολόγηση μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Για οιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στα τηλέφωνα 210-33 01 045.

  

 


 


 

Go to top