Πρόεδρος : Καλογιαννάκης Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Καραγκιόζης Λευτέρης
Γεν. Γραμματέας : Τουρλάκης Παναγιώτης
Ειδ. Γραμματέας: -
Ταμιας : Κωνσταντινίδη Μαρία
Μέλη: Γκατζηρούλης Δημήτρης
          Ζαρκαδούλας Νίκος
          Ηλιοδρομήτης Αθανάσιος          
          Καλημέρης Ιωάννης      
          Μπαλάτσα Ιωάννα
          Στουρνάρας Βασίλης
          Ψυχαράκης Ευστράτιος (προσωρινή αναπλήρωση λόγω αντικατάστασης του Γούναρη Χρήστου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22               του Καταστατικού)

  

 


 


 

Go to top