Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν
περίληψη των εργασιών μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2016 σε ψηφιακή μορφή (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της HellasGIs: http://www.hellasgi.gr.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
23 / 09 / 2016 ........................ Υποβολή περιλήψεων
07 / 10 / 2016 ........................ Ενημέρωση για αποδοχή εργασιών
11 / 11 / 2016 ........................ Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
25 / 11 / 2016 ........................ Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
08-09 / 12 / 2016 .................. Διεξαγωγή συνεδρίου


Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops)
σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο και καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή
εταιρείες) να παρουσιάσουν εργαστήριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας.


Παράλληλα θα οργανωθούν, ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές GIS (έως 30 ετών) με
έμφαση σε νέες τάσεις, πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε
εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, είναι πέραν από την ενημέρωση
της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
μεταξύ των νέων ερευνητών.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:
κα. Μαρία Κούρτελη, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να παρευρεθείτε στις εργασίες του συνεδρίου.


Με τιμή
Η Πρόεδρος και το ΔΣ της HellasGIs

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top