Αναλυτικότερα:
Το 11th 3D GeoInfo Conference, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και τη διοίκηση σε διεθνές επίπεδο. Αντικείμενο του διεθνούς Συνεδρίου είναι η διαχείριση της τρισδιάστατης γεωχωρικής πληροφορίας, προσεγγίζοντας διεπιστημονικά θέματα συλλογής 3D δεδομένων, προηγμένων μεθόδων 3D μοντελοποίησης, ανάλυσης 3D δεδομένων και 3D οπτικοποίησης.

Το 5th International FIG Workshop on 3D Cadastres, γίνεται ανά διετία με θεματολογία σχετική με τη λειτουργία τρισδιαστάσεων Κτηματολογίων, με 4D /5D Κτηματολόγια, με τη διάδοση & προτυποποίηση web-based Κτηματολογίων, με τη νομική διάσταση των 3D Κτηματολογίων, τις “mega cities” και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Παράλληλα με το συνέδριο, προγραμματίζεται 3D indoor workshop καθώς και θεματικές ενότητες με εισηγήσεις σεμιναριακού τύπου.

Πληροφορίες: www.3dathens2016.gr, τηλ.: 210.36.34.944

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top