που οργανώνει το ΤΕΕ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) και την Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD BANK), στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου, στο κτίριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου της Εθνικής Τράπεζας, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα.

Βασικό σύνθημα του συνεδρίου είναι: «Για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη φτώχεια, το φόβο και την ανισότητα, όπου η ζωή είναι ασφαλής και η ανάπτυξη σταθερή και βιώσιμη«.

Θεματολογία:

  • Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων καταγραφής της ακίνητης περιουσίας για τη διευκόλυνση της αγοράς ακινήτων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξαπάτησης
  • Βελτίωση της διαθεσιμότητας των στατιστικών δεδομένων και θεσμοθέτηση/ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελμάτων και προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Μετατροπή του νεκρού κεφαλαίου (γη και ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται  ή δεν αξιοποιούνται επαρκώς) σε παραγωγικό κεφάλαιο με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας
  • Δημιουργία εθνικής πολιτικής γης σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο που θα υποστηρίξει ένα υγιές επιχειρηματικό κλίμα και μια σταθερή αγορά ακινήτων, με βάση τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και επενδυτικούς κανόνες
  • Ανάπτυξη βιώσιμης χρηματοδότησης για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
  • Εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας και διαφάνεια στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για τη διευκόλυνση των ξένων επενδύσεων
  • Φορολογία ακινήτων
  • Κοινωνική κατοικία / Προσιτή κατοικία
  • Δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική.

Η εκδήλωση, λόγω άμεσης συνάφειας αντικειμένου, υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η διοίκηση της οποίας προσφέρει την Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα), για τη διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι για τις εγγραφές συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://fig-tfrealestate.ntua.gr/

Στόχος και Αντικείμενο

Οι αποδοτικές αγορές γης και ακινήτων είναι σημαντικός πυλώνας της οικονομίας της αγοράς και πηγή βιώσιμης ευημερίας για όλους.

Η  μετάβαση  πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης από την κρατικά ελεγχόμενη οικονομία στην οικονομία της αγοράς, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ακολουθήθηκε από σοβαρές δομικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τη διαχείριση της γης και των ακινήτων. Αυτό είχε ως συνέπεια να συσσωρευτεί μεγάλη εμπειρία στην FIG, στα Ηνωμένα Έθνη και στην Παγκόσμια Τράπεζα στους τομείς της διασφάλισης της ατομικής ιδιοκτησίας, της παροχής τίτλων ιδιοκτησίας στους πολίτες και της ίδρυσης σύγχρονων συστημάτων κτηματολογίου και καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Όμως, παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, οι στρατηγικές και οι πολιτικές γης που υιοθετήθηκαν από τις διάφορες χώρες οδήγησαν σε προβληματικές αγορές ακινήτων όσον αφορά στην αξιοπιστία και στον κίνδυνο που ενέχουν για τις επενδύσεις.

Μεγάλη εμπειρία επίσης έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων, ακόμη και εκείνες που ήδη διέθεταν αναπτυγμένες αγορές ακινήτων. Έχει αποδειχθεί ότι η κρίση σε πολλές από τις πληγείσες χώρες, ήταν αποτέλεσμα ενός προβληματικού νομοθετικού πλαισίου για τα ακίνητα και τις  χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι τιμές των ακινήτων έγιναν πληθωριστικές, οι  καταναλωτές δεν μπόρεσαν να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους που αναλάμβαναν αγοράζοντας υπερτιμημένα ακίνητα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν τόσο σύνθετα χρηματοπιστωτικά εργαλεία,  που πολλοί επενδυτές δεν μπόρεσαν να τα κατανοήσουν πλήρως. Ο τραπεζικός έλεγχος των στεγαστικών  δανείων ήταν  ανεπαρκής και ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είχε μοντελοποιηθεί καλά.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των αγορών ακινήτων των χωρών με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, καθώς των χωρών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, μπορεί να είναι χρήσιμη και σε άλλες περιοχές.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα και να αποτιμηθεί αυτή η εμπειρία, να κοινοποιηθούν τα διδάγματα, και να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες για τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

"Για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη φτώχεια, το φόβο και την ανισότητα, όπου η ζωή είναι ασφαλής και η ανάπτυξη σταθερή και βιώσιμη"

"For a world free of poverty, fear and inequality, where life is safe and growth is resilient and sustainable"

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top