Την παρουσίαση έχει τον τίτλο "Στρεβλώσεις και προοπτικές στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα" (Distortions and prospects in the property market in Greece) και μπορείτε να την δείτε εδώ.


 

Go to top