Σημαντικές ημερομηνίες

 

30 Νοεμβρίου 2017

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

30 Δεκεμβρίου 2017

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20 Ιανουαρίου 2018

Ειδοποίηση αποδοχής περίληψης

10 Φεβρουαρίου 2018

Καταληκτική προθεσμία πληρωμής κόστους συμμετοχής

25 Φεβρουαρίου 2018

Καταληκτική προθεσμία εκπρόθεσμης πληρωμής κόστους συμμετοχής

1 Μαρτίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής τελικού κειμένου στους κριτές

12 Απριλίου - 15, 2018

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

14 Απριλίου 2018

Δείπνο Συνεδρίου

15 Απριλίου 2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση μελών ΕΓΕ

30 Ιουνίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικού κειμένου για το ειδικό τεύχος του Περιοδικού European Journal of Geography

 


 

Προσφόρα για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή 

 

 


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

  

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.Δελτίο Τύπου - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ


Παρουσιάσεις 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


 

 


 

 


 


 

Go to top