Βραβεία Διπλωματικών Εργασιών

1ο Βραβείο

Πλήρες πακέτο desktop λογισμικών χρήσης 3 μηνών της Hexagon Geospatial & δικαίωμα αποστολής μέσω της εταιρίας ενός interactive poster που θα δημιουργηθεί με χρήση των λογισμικών ως και 31.03.2018 στο συνέδριο της Hexagon 2018 στο LV το οποίο και θα παρουσιαστεί στο session των poster χωρίς φυσική παρουσία, http://hxgnlive.com/2018. (Geosystems Hellas)

2ο Βραβείο

Ετήσια συνδρομή απεριόριστης χρήσης δεδομένων υπηρεσιών πραγματικού χρόνου RTK με το δίκτυο URANUS (TREE COMPANY)

3ο Βραβείο

Μηνιαία άδεια του λογισμικού φωτογραμμετρίας Pix4D για drone και UAV (TotalView)

1ο Έπαινος

Μηνιαία άδεια του λογισμικού φωτογραμμετρίας Pix4D για drone και UAV (TotalView)

2ο Έπαινος

Δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Τοπογραφικού εξοπλισμού (Δέκτη GNSS Rover ή Γεωδαιτικό Σταθμό) (LANDMARK)

3ο Έπαινος

Μία δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Τοπογραφικού εξοπλισμού (Δέκτη GNSS Rover ή Γεωδαιτικό Σταθμό) (LANDMARK)

 

 

 


Βραβεία

Διαγωνισμός #topografontas

 

Facebook

1ο Βραβείο

Ένα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κατηγορίας UAS PILOTA+B, στην Πιστοποιημένη από την ΥΠΑ Ακαδημία Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, GeoSense UAS Academy. (GeoSense)

2ο Βραβείο

Πλήρες πακέτο desktop λογισμικών χρήσης 3 μηνών της Hexagon Geospatial & δικαίωμα αποστολής μέσω της εταιρίας ενός interactive poster που θα δημιουργηθεί με χρήση των λογισμικών ως και 31.03.2018 στο συνέδριο της Hexagon 2018 στο LV το οποίο και θα παρουσιαστεί στο session των poster χωρίς φυσική παρουσία, http://hxgnlive.com/2018. (Geosystems Hellas)

3ο Βραβείο

Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο SmartNet Greece/NRTK Limited - 60 ώρες. (METRICA)

4ο Βραβείο

Μηνιαία άδεια του λογισμικού φωτογραμμετρίας Pix4D για drone και UAV (TotalView)

5ο Βραβείο

Αποστασιόμετρο STONEX Μ4 (CIVILSHOP)

6ο  Βραβείο

Δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Τοπογραφικού εξοπλισμού (Δέκτη GNSS Rover ή Γεωδαιτικό Σταθμό) (LANDMARK)

7ο  Βραβείο

Δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Τοπογραφικού εξοπλισμού (Δέκτη GNSS Rover ή Γεωδαιτικό Σταθμό) (LANDMARK)

 


 

Instagram

1ο Βραβείο

Μια Trimble Catalyst DA1 GNSS με μία μηνιαία συνδρομή προσδιορισμού θέσης ακρίβειας μέτρου που συνδέεται κατευθείαν στο κινητό ή στο tablet του χρήστη και επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης από κάθε Catalyst – ready εφαρμογή που «τρέχει» στο κινητό η το tablet. (GEOTECH)

2ο Βραβείο

Μηνιαία άδεια του λογισμικού φωτογραμμετρίας Pix4D για drone και UAV (TotalView)

3ο Βραβείο

Δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Τοπογραφικού εξοπλισμού (Δέκτη GNSS Rover ή Γεωδαιτικό Σταθμό) (LANDMARK)

4ο Βραβείο

Δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Δέκτη GNSS Rover (SOKKIA HELLAS)


5ο Βραβείο

Δωρεάν ημερήσια ενοικίαση Δέκτη GNSS Rover (SOKKIA HELLAS)

 


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top