5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα

14 & 15 Οκτωβρίου 2017

 

1η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Συνεργάζονται και υποστηρίζουν

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Περιφερειακά – Τοπικά Τμήματα και Σύλλογοι ΑΤΜ

 

 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

31.08.2017: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εισηγήσεων Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 10.09.2017

15.09.2017: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων

30.09.2017: Προθεσμία υποβολής κειμένων εισηγήσεων

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα λάβει χώρα έκθεση εταιρειών και φορέων που ασχολούνται με τα αντικείμενα απασχόλησης του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν για πληροφορίες με την γραμματεία του Συλλόγου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Καθημερινά 10:00-14:00)

κα. Στάθη Ευγενεία,

Γραμματεία του ΠΣΔΑΤΜ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ: 210.3301045, 210.3301089

Fax: 210.3300972

Δ/νση: Αραχώβης 61, 10681 Αθήνα

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1. Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
  2. Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.
  3. Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία.
  4. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη.
  5. Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής.
  6. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
  7. Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές
  8. Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το πέρας του Συνεδρίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων για κρίση από την επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2017 (με email ή fax στη γραμματεία του συλλόγου ΠΣΔΑΤΜ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./210.3300972). Με το πέρας του συνεδρίου θα εκδοθεί και ο τόμος των πρακτικών σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή. Τα κείμενα των εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

 

1η Ανακοίνωση - 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top