Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι Σπουδαστές, οι νέοι Απόφοιτοι, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι Διδάκτορες και οι Μεταδιδάκτορες της Σ.Α.Τ.Μ. να αποστείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, 2σέλιδη περίληψη της έρευνάς τους (δείτε εδώ) στην  ηλεκτρονική δ/νση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το περιεχόμενο της εργασίας τους  θα πρέπει να εντάσσεται στο πολυδιάστατο αντικείμενο του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, αναδεικνύοντας τις ερευνητικές προοπτικές και καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτό. Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή της ημερίδας. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  1. Χωρομετρία και Παρατήρηση της Γης
  2. Γεωπληροφορική και Γεωχωρική Τεχνολογία
  3. Σχεδιασμός του Χώρου και Διαχείριση Περιβάλλοντος
  4. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Υποδομής

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Μ.

Μαρίνος Κάβουρας

Προσφόρα για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή 

 

 


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

  

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.Δελτίο Τύπου - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ


Παρουσιάσεις 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


 

 


 

 


 


 

Go to top