Οι επιλογές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο δεν λαμβάνουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την συνταγματική επιταγή σύμφωνα  με το άρθρο 24 του Συντάγματος για τα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις.

 

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα αποτελούν προϊόν επιστημονικής τεκμηρίωσης και θα επιβάλλονται από τις ανάγκες της κοινωνίας έτσι ώστε να γίνει η υπέρβαση που απαιτείται εξαιτίας των υπαρχουσών οικονομικών δυσχερειών.

 

Στο παραπάνω πνεύμα η κατάρτιση – ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών για το σύνολο των περιοχών της χώρας αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας και εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

Η ολοκλήρωση του δασολογίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εποπτεία δημόσιων φορέων και την συμβολή των ειδικών επιστημονικών ομάδων.

 

Για τον λόγο αυτό κρίσιμη είναι η συμβολή των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αλλά και των Δασολόγων. Των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, όσον αφορά την ακριβή χωροθέτηση των ακίνητων και των Δασολόγων, όσον αφορά την φωτοερμηνευτική τεκμηρίωση των δασικών τμημάτων.

 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, η οποία αποτελεί το εργαλείο ώστε να αποφευχθούν οι συχνές νομοθετικές αλλαγές και η παρερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Αντίστοιχη μέριμνα οφείλει η πολιτεία να ακολουθήσει και για την πολεοδομική νομοθεσία και την διαχείριση της γης γενικότερα.

 

 

Θα ήθελα να συγχαρώ τους ανάδοχους του έργου, άλλα και το Υπουργείο για την κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, μια πρωτοβουλία η οποία είναι αναγκαία και εξαιρετικά χρήσιμη για την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.

Προσφόρα για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή 

 

 


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

  

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.Δελτίο Τύπου - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ


Παρουσιάσεις 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


 

 


 

 


 


 

Go to top