17: 00 – 19:00       Α΄ΜΕΡΟΣ 

 

  • Προσέλευση / Χαιρετισμοί min (17.00 – 17.30)
  • «Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων-Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»

Μαρία Κασάπη, Διευθύντρια Λειτουργούντος Κτηματολογίου 

  • «Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων. Προδιαγραφές και διαχείριση χωρικών δεδομένων»

Ε. Παπαδοπούλου, Υποδ/ντρια Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων

  • «Διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών σε ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ, παραδείγματα και ερωτήματα»

Φ. Βακαλοπούλου, Αγρ.Τοπ. Μηχανικός Λειτουργούντος Κτηματολογίου/ Υπεύθυνη Έργου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 

19:00 – 19:30        ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

19:30 -21:00          Β’ ΜΕΡΟΣ 

  • «Νομικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κτηματολογίου»

Ρένα Κουκούτση, Υποδ/ντρια Νομικής Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

  • «Διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία παραδείγματα και ερωτήματα» & «Διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής διαβίβασης συμβολαιογραφικών πράξεων σε ψηφιακή βάση στις ΕΚΧΑ ΑΕ»

Ε. Δήμας, Προϊστάμενος Τμήματος υποστήριξης εφαρμογών

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

Hμερίδα με θέμα «Εθνικό Κτηματολόγιο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες», 19.12.2016 Πάτρα

 

Προσφόρα για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή 

 

 


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

  

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.Δελτίο Τύπου - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ


Παρουσιάσεις 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


 

 


 

 


 


 

Go to top