Αθήνα, 14.03.2018 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   031

 

Προς     : κ. Ξενόφο, Πρόεδρο Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)

 

Κοινοποίηση:   Μέλη Δ.Σ. Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)

 

 

Θέμα    : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την αξιοποίηση των μαρίνων (Α) Αργοστολίου, (Β) Ζακύνθου & (Γ) Ιτέας και προεκτιμώμενης αξίας 130000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω διακήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αναφορικά με την αξιοποίηση των μαρίνων (Α) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, (Β) ΖΑΚΥΝΘΟΥ & (Γ) ΙΤΕΑΣ και προεκτιμώμενης αξίας 130000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Σύμφωνα με την παρ. 3.3 στις περιγραφόμενες μελέτες για την περιγραφόμενη παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνονται Τοπογραφικές/Βυθομετρικές αποτυπώσεις.

 

Οι συγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με το Π.Δ. 541/1978 περιλαμβάνονται στις κατηγορίες μελέτης 16 Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

 


Σύμφωνα όμως με την παρ. 4.1.1. όπου περιγράφονται οι κατηγορίες μελετών που πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό περιγράφονται μόνο το μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων), το μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και το μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες).

 

Ομοίως σύμφωνα με την παρ. 4.2. όπου περιγράφεται η ελάχιστη σύνθεση της μελετητικής ομάδας δεν περιλαμβάνεται μηχανικός με το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης Μελετών Τοπογραφίας.

 

Επιπροσθέτως στην ίδια παράγραφο λανθασμένα η αναφορά «Ειδικό Πολεοδόμο/Χωροτάκτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό» δεν περιλαμβάνει Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. Πλήθος συναδέλφων μας κατέχουν πτυχίο της αντίστοιχης κατηγορίας και έχουν πλούσια αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

 

Κύριε Πρόεδρε, επειδή εκτιμούμε ότι οι παραπάνω παραλείψεις έγιναν εκ παραδρομής, σας ζητούμε την διόρθωση των παραγράφων 4.1.1 με την προσθήκη Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και  4.2 με την προσθήκη Μελετητή Μελετών Τοπογραφίας και Μελετητή Χωροταξικών Μελετών.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top