ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 13/05/2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) που εκλέχθηκε στην Γενική Συνέλευση της 22/02/2018 αποτελείται από τους:

 

1.     Ακριτίδη Πολυχρόνη

ως πρόεδρο

2.     Μαχίκα Ιωάννη

ως μέλος

3.     Μουρμουρή Πανταζή

ως μέλος

4.     Στεφάνου Ανδριάνα

ως μέλος

5.     Τιμίου Θεόδωρο

ως μέλος

      

 

 Συνήλθε, με αντικείμενο την προετοιμασία της διεξαγωγής των εκλογών, στις  20/04/2018.

       Μετά τη διενέργεια των εκλογών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συνήλθε σε απαρτία, με αντικείμενο την έκδοση των αποτελεσμάτων, στις 23/05/2018, παρόντων και εκπροσώπων των παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ .

          Κατά την παραπάνω συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε., έγινε το άνοιγμα των φακέλων των τμημάτων της περιφέρειας και ελέγχθηκε το περιεχόμενό τους, καθώς επίσης και το πρακτικό που συντάχθηκε από την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. Έγινε επίσης έλεγχος και επαλήθευση της αρχικής καταμέτρησης των Δυο Εφορευτικών Επιτροπών της Αθήνας.

       Συνήλθε τελικώς  στις 02/06/2018 και μετά την τελική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων η Κ.Ε.Ε. επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία είναι τα ακόλουθα.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΨΗΦΟΙ

%

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ =

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΔΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

641

41,27

4

0,55

0

 4

ΔΚΜ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

418

 26,92

 2

 0,96

 1

 3

ΕΝΟΤΗΤΑ

166

 10,69

1

 0,18

0

 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

134

8,63

 0

0,95

1

 1

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

106

 6,83

0

0,75

1

 1

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ»

 

88

 5,67

0

 0,62

 1

 1

ΛΕΥΚΑ

9

 

 

 

 

 

ΑΚΥΡΑ

5

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ : 1562

 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ =  1567

 11

 

   

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΨΗΦΟΙ

%

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ =

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΔΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

459

34,08

1

0,03

0

1

ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

412

30,59

0

 0,92

 1

1

ΕΝΟΤΗΤΑ

239

 17,74

0

 0,53

 1

 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

153

11,36

 0

0,34

0

0

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

78

5,79

0

0,17

0

0

ΛΕΥΚΑ

6

 

 

 

 

 

ΑΚΥΡΑ

15

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ : 1347

 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ =  1362

3

 

  Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες εκλέγονται:

 

1.     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.1.   Ως Τακτικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

1.         Καλογιαννακής Μιχαήλ

 396

2.         Κωνσταντινίδη Μαρία

 218

3.         Τουρλάκης Παναγιώτης

 214

4.         Δημαλέξη Ελεονώρα-Καλλιόπη

 200

ΔΚΜ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1.        Γούναρης Χρήστος

 215

2.        Αντώνίου Νικόλαος

 157

3.        Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος

 153

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.        Ρεμούνδος Γεώργιος

 50

ΕΝΟΤΗΤΑ

1.         Δημητρίου Γεώργιος

 55

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ»

1.        Κρίθαρη Ματούλα

25

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.        Καραγκιόζης Ελευθέριος

 63

 

 

 

1.2.              Ως Αναπληρωματικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

5.         Καραμόσχος Νικόλαος

 193

6.         Χατζηλιάδης Παύλος

 134

7.         Παπαδόπουλος Ιωάννης

 123

8.         Φουντά Διονυσία

 106

ΔΚΜ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

4.        Κακαρδάκος Θεόδωρος

 120

5.        Τζαμπάζης Ιωάννης

 79

6.        Καρβελάς Δημήτριος

 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.        Στουρνάρας Βασίλειος

 44

ΕΝΟΤΗΤΑ

2.         Τσίπρα Ελένη

 46

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ»

2.        Γαϊτανάρος Τάκης

22

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.        Φαρμάκη Παρασκευή

 42

 

Σημείωση: Στη συνεδρίαση στις 23-05-2018 και κατά τον αρχικό έλεγχο των ψηφοδελτίων  της παράταξης ΔΚΜ Συνεργαζόμενοι καταμετρήθηκε ψηφοδέλτιο με άκυρη  σταυροδοσία (περισσότεροι των 11 σταυροί), με αποτέλεσμα να προκύψει ασυμφωνία με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση που έστειλε η τοπική εφορευτική επιτροπή (Ρέθυμνο). Στον επανέλεγχο της συνεδρίασης 02-06-2018, διαπιστώθηκε το λάθος και η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σταυροδοσίας των υποψηφίων της εν λόγω παράταξης.

 

 

2.     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2.1.   Ως Τακτικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

1.          Μανανάς Γιαννάκης

208

ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1.        Τσακούμης Γεώργιος

211

ΕΝΟΤΗΤΑ

1.       Πρέσβελος Ιωάννης

111

 

 

2.2.   Ως Αναπληρωματικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

2.         Πίλτσης Ιωάννης

136

ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2.        Θεοδωράκης Ιωάννης

211

ΕΝΟΤΗΤΑ

2.       Αραμπατζή Ορθοδοξία

99

 

Σημείωση: Πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων της παράταξης ΔΑΠ Τοπογράφων & Συνεργαζόμενοι για την εξελεγκτική επιτροπή, Θεοδωράκη Ιωάννη και Τσακούμη Γεώργιο και ως αποτέλεσμα προέκυψε Τακτικό ο Τσακούμης Γεώργιος.

             

       Στην συνεδρίαση της 02/06/2018 η Κ.Ε.Ε. πραγματοποίησε κληρώσεις  στους ισοψηφήσαντες με τελική κατάταξη όπως εμφαίνεται στους συνημμένους πίνακες σταυροδοσίας.

 

Μετά τα παραπάνω τελειώνει το έργο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και μετά την ανάγνωσή του υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Ε.

 

 

 

 

 

                                                                                  Αθήνα, 11/06/2018

    

 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος της                                                                                                                  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

1.     

Μαχίκας Ιωάννης

 

 

2.     

Μουρμουρής Πανταζής

           Ακριτίδης Πολυχρόνης

3.     

Στεφάνου Αδριάνα

 

 

4.     

Τιμίου Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

             

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top