Print
Category: Ανακοινώσεις

Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ 2016-2018


Τον Φεβρουάριο του 2018 συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ από την υπάρχουσα διοίκηση και ήρθε η ώρα να γίνει ο απολογισμός της μιας και η θητεία τελειώνει. Ο απολογισμός θα κρίνει βέβαια και το κατά πόσο κινήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος δράσης της που ενέκρινε η 10η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του ΠΣΔΑΤΜ που διεξήχθη στην Καβάλα.

Οι στόχοι που είχαν τεθεί από το Πρόγραμμα Δράσης ήταν

 1. Η ανάπτυξη και των δύο πτυχών του συλλόγου τόσο την επαγγελματική, όσο και την επιστημονική. Όσον αφορά την επαγγελματική οι παρεμβάσεις ήταν συνεχής σχεδόν σε κάθε ζήτημα που τέθηκε, ενώ θα επιχειρηθεί να προωθήσουμε νέες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη. Όσον αφορά την επιστημονική θα επιχειρηθεί να συσταθούν μόνιμες επιτροπές με ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες της αγοράς και στελέχη του δημοσίου τομέα. Επιπροσθέτως θα επιχειρηθεί να συνταχθούν πρότυπα και προδιαγραφές στις μελέτες και τα έργα που μας αφορούν, ενώ θα υπάρξει σχεδιασμός για την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων.
 1. Στην εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων όπου και αν βρίσκονται είτε είναι μελετητές είτε εργολήπτες είτε μισθωτοί είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε νέοι συνάδελφοι είτε υποαπασχαλούμενοι και άνεργοι είτε ακόμα και αν είναι συνταξιούχοι. Με την καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των προβλημάτων που συναντούν οι συνάδελφοι ώστε να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις.
 2. Στην εξωστρέφεια του συλλόγου μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων και των γνωστών παραδοσιακών μεθόδων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της προβολής του συλλόγου, η ενίσχυση του κύρους του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και η ισχυροποίηση της παρεμβατικής δράσης του συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Τα τελευταία 2 χρόνια η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ υπηρέτησε τόσο το Πρόγραμμα Δράσης, όσο και τους καταστατικούς σκοπούς ίδρυσης του συλλόγου μας, δηλαδή:

 1. «Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών του, μέσα από την οργάνωση και το συντονισμό της προσπάθειας τους.
 2. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος τους.
 3. Η ανάπτυξη πνεύματος στενής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και μεταξύ του Συλλόγου και Συλλόγων επιστημόνων, εργαζομένων, σπουδαστών και ιδιαίτερα φορέων που έχουν κατακόρυφη και οριζόντια σχέση με τον κλάδο στην παραγωγή.
 4. Η συμβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της Χώρας και του Λαού.
 5. Η προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών της χώρας στην κατεύθυνση της δικαιότερης εμφάνισης και εφαρμογής τους στα θέματα που έχουν σχέση με τις τεχνικοοικονομικές δομές της χώρας, καθώς και του συνδικαλισμού στο συγκεκριμένο χώρο, με τρόπο που να εκπληρώνεται ουσιαστικά η επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή του Συλλόγου.»

 

Στα πλαίσια αυτά κατά την διάρκεια των τελευταίων 2 χρόνων:

 1. Διεξήχθη το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 14&15 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα με τίτλο «Πραγματικότητα & Προοπτικές» και την συμμετοχή πάνω από 700 συναδέλφων από όλη την χώρα, ενώ οι εισηγήσεις έφτασαν τις 90 σχεδόν σε όλα τα πεδία απασχόλησης του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-14-36/280-5-4)

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια της ίδρυσης της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, να διεξαχθεί το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ εντός της σχολής και άτυπα να διοργανωθεί η 1η Εβδομαδα ΑΤΜ.

Το συνέδριο αυτό απέδειξε ότι η ειδικότητα μας είναι ακόμα η πιο ενεργή ειδικότητα μηχανικών, που παρά την κρίσιμη περίοδο στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, επιμένει να είναι παρούσα με την επιστημονική αρτιότητα των μελών της και την μαχητική στάση του ΠΣΔΑΤΜ στα κρίσιμα θέματα που προκύπτουν.

Το συνέδριο αυτό απέδειξε και την διττή φύση του ΠΣΔΑΤΜ ως επαγγελματικός, αλλά και επιστημονικός φορέας των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου:

Συνεχίστηκε η διοργάνωση του διαγωνισμού διπλωματικών εργασιών που ξεκίνησε ως θεσμός στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ. Στην τελική του φάση παρουσιάσθηκαν οι 10 προκρινόμενες διπλωματικές εργασίες. Για πρώτη φορά η κρίση των εργασιών δεν έγινε μόνο από την κριτική επιτροπή αλλά, κατά το ήμισυ,  με επιστημονικά κριτήρια και από το κοινό.

Στο συνέδριο αυτό ξεκίνησε ένας νέος διαγωνισμός εξωστρέφειας του ΠΣΔΑΤΜ στα κοινωνικά δίκτυα με την συμμετοχή πάνω από 900 διαγωνιζόμενων φωτογραφίων με #topografontas. Οι φωτογραφίες με την μεγαλύτερη απήχηση βραβεύτηκαν. Χαρακτηριστικά η πρώτη φωτογραφία στο κοινωνικό δίκτυο facebook είχε 1826 likes και στο κοινωνικό δίκτυο Instagram 494.

Συνολικά τα δώρα των δύο διαγωνισμών ήταν ευγενική προσφορά των εκθετών μας και είχαν συνολική αξία 6.000 €

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου για πρώτη φορά, υπήρξε έκθεση για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με την προμήθεια T-shirt, usb, καπέλου, κλπ με το σήμα του ΠΣΔΑΤΜ.

Αυτός ο τρόπος οικονομικής ενίσχυσης συνεχίζεται και μετά το πέρας του συνεδρίου.

 

 1. Εκδόθηκε η 267/2016 απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών δεν έχουν οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.

Σύμφωνα με την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  έγινε δεκτή η παρέμβαση που είχε ασκηθεί εκ μέρους του ΤΕΕ προς υποστήριξη των συμφερόντων των μελών του, διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι., υπέρ της νομιμότητας της  Πράξης του Προϊστάμενου της Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας με την οποία επεστράφη φάκελος οικοδομικής άδειας, που αφορούσε στην έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασμό πελάτη του, πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

Η αιτιολογία με την οποία επεστράφη ο φάκελος ήταν ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που τον συνόδευε είχε συνταχθεί από τον ανωτέρω πτυχιούχο μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος, όμως, δεν είχε το επαγγελματικό δικαίωμα συντάξεώς του, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποδεχόμενο τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του ΤΕΕ απέρριψε το αίτημα του αιτούντος πτυχιούχου ΤΕΙ για αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους πτυχιούχους στις ίδιες ειδικότητες των παλαιοτέρων σχολών της ανώτερης τεχνικής εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολών Υπομηχανικών), έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. να μπορούν να ασκούν «κάθε» επαγγελματικό δικαίωμα που ασκούν και οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών αυτών, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων από το αρμόδιο υπουργείο.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι τέτοιου είδους προσωρινά επαγγελματικά δικαιώματα δεν απονέμονται ad hoc, σε κάθε, δηλαδή, συγκεκριμένη ατομική περίπτωση, αλλά μόνο κανονιστικώς και αφού προηγείται της κανονιστικής ρυθμίσεως βεβαίωση του αρμοδίου επιστημονικού οργάνου ότι τα χορηγούμενα για μια μεταβατική περίοδο δικαιώματα διενέργειας επαγγελματικών πράξεων τελούν σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους επισημαίνοντας ότι επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής δομικών έργων, ιδιωτικών ή δημόσιων, συνάπτονται, εξ αντικειμένου, με τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και ως εκ τούτου δεν νοείται αναλογική έστω και μεταβατική εφαρμογή, χωρίς προηγούμενο έλεγχο του γνωστικού πεδίου.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε προς όλους τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους, την ΕΚΧΑ ΑΕ, τις πολεοδομίες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τα δασαρχεία, τις δασικές υπηρεσίες και τις τεχνικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Συνολικά έχει αποσταλεί σε πάνω από 400 παραλήπτες.

Η γνωστοποίηση της απόφασης στους αρμόδιους φορείς (που παραλαμβάνουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα) και οι συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ είχε ως αποτέλεσμα, πέραν της μείωσης του φαινομένου κατάθεσης τοπογραφικών διαγραμμάτων από διάφορες ειδικότητες που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής τους, και:

 1. Η απόσυρση του εσωτερικού σημειώματος – οδηγίας (29.09.2014) του τότε αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. κ. Ζυγούρη και την επαναφορά σε ισχύ της υπ’ αρ. 1020517/7.7.2010 οδηγίας για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Δηλαδή πλέον η ΕΚΧΑ ΑΕ δέχεται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών συντασσόμενα μόνο από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς και υπό περιορισμούς από Πολιτικούς Υπομηχανικούς (ΚΑΤΕΕ) και Πτυχιούχους Τοπογραφίας ΤΕΙ.
 2. Η εφαρμογή της απόφασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ και συγκεκριμένα την Διαχείριση Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων, την Διαχείριση Αμοιβών και την Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Πλέον τα τοπογραφικά διαγράμματα που αναρτώνται σε αυτές τις εφαρμογές (Αυθαίρετα, Οικοδομικές Άδειες και σε σύντομο χρονικό διάστημα για δικαιοπραξίες) μπορούν να έχουν συνταχθεί μόνο από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους Μηχανικούς Τ.Ε.
 3. Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας για την αθώωση συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων που αρνήθηκαν να παραλάβουν εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από Πτυχιούχο Τ.Ε. (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-40-57/143-2017-02-14-17-02-24)
 4. Ενδεικτικά είναι η εφαρμογή της απόφασης από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/157-267-2016)

 

 1. Επαγγελματικά δικαιώματα: Επιτροπή άρθρου 29 ν.4439/2016 για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του ν.4439/2016 συμμετείχαν ως μέλη ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης (με αναπληρωματικό τον προηγούμενο Πρόεδρο Γιάννη Μαχίκα), από την ακαδημαϊκή κοινότητα ο καθηγητής Μπάμπης Ιωαννίδης (με αναπληρωματικό τον καθηγητή Βασίλη Ψαριανό).

Κατά την πρώτη συνεδρίαση υπήρχε αμφισβήτηση από την επιτροπή σχεδόν για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι υδραυλικές μελέτες υπό πίεση (???) και οι χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες. Με συντονισμένες και πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις τα μέλη της επιτροπής πείστηκαν για την κατάρτιση των ΑΤΜ και έτσι αποφεύχθηκε η απώλεια κάποιου επαγγελματικού δικαιώματος που ήδη έχουμε.

Κατά την δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, η αρχική εισήγηση ήταν αρκετά υποτιμητική για την ειδικότητα μας και αυτό διότι υπήρξε η πρόταση να μπορούν να συντάξουν τοπογραφικές μελέτες εντός σχεδίου ή οικισμού και εντός κτηματογραφημένων περιοχών Αρχιτέκτονες και Χωροτάκτες Μηχανικοί. Μετά από την έντονη αντίδραση μου και του συναδέλφου Ιωαννίδη αποφεύχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Δυστυχώς, βέβαια, δεν υπήρξε η βούληση από την επιτροπή για αποκλεισμό της ειδικότητας των Πολιτικών Μηχανικών από την σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας. Στο σημείο αυτό, από την ειδικότητα μας προτάθηκε ο μη αποκλεισμός όσων μπορούν να αποδείξουν την εμπειρία τους στην σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας.

Κατά την συνεδρίαση αυτή ψηφίσθηκαν τα σχέδια ΠΔ για τις ειδικότητες, πέραν της δικής μας, των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Χωροτακτών Μηχανικών.

Ο συνάδελφος Ιωαννίδης, όπως και εγώ, ως μέλη της επιτροπής της ειδικότητας μας απείχαμε από την ψηφοφορία, με το σκεπτικό ότι το κατατεθειμένο πόρισμα της επιτροπής της ειδικότητας μας επιχειρηματολόγησε με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα για την αποκλειστική πρόσβαση της ειδικότητας μας στην σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας, πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από την επιτροπή.

Πλέον αναμένεται η έκδοση του προτεινόμενου σχέδιου ΠΔ.

Οφείλουμε να αναφερθούμε για τις διαβουλεύσεις που έγιναν στην επιτροπή που συστάθηκε στο ΤΕΕ πριν την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4439/2016. Ο σύλλογος συμμετείχε στην επιτροπή του ΤΕΕ για τα ΠΔ που θα ορίσουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα μέχρι που αποχωρήσαμε. Απεστάλη ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/30-4254-2014), απάντηση σε επιστολή των υπευθύνων της επιτροπής (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/28-2016-08-15-08-45-20), δεύτερη ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/31-t), κοινή επιστολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, του Κοσμήτορα της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, του Προέδρου του ΤΑΤΜ ΑΠΘ και του Επιμελητή της ΕΕ ΑΤΜ ΤΕΕ) προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/27-2016-08-15-08-40-43) και εκδόθηκε δελτίο τύπου για την αποχώρηση μας στις 14.04 (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/29-2016-08-15-08-47-11).

Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα έγιναν και οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Α) Συνάντηση με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας όπου τέθηκε από την διοίκηση του συλλόγου το ζήτημα του αποκλεισμού από την σύνταξη κατόψεων και βεβαιώσεων κύριας χρήσης για την ίδρυση ιατρείων από Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό (ΦΕΚ 713 Β' 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948).

Η κα. Τζώρτζη μας διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί του θέματος με την αλλαγή της διατύπωσης στα αντίστοιχα σημεία με την διατύπωση του αρ. 85 του ν.4472/2017, δηλαδή η αντικατάσταση του «…από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα…» με την διατύπωση «…διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες…».

Β) Συνάντηση με τον Διευθυντή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείο Εργασίας κ. Δενδρινό για το ζήτημα της του αποκλεισμού της ειδικότητας μας από τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, τον οποίο υποσχέθηκε ότι θα άρει. Με το τελικό σχέδιο ΠΔ της ειδικότητας μας, αν εκδοθεί, θα ρυθμιστεί και το ζήτημα αυτό.

Γ) Αίτημα για άρση του αποκλεισμού   των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών για κτίρια και κτιριακές μονάδες (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/108-2016-12-01-08-31-49).

Τέλος, σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα το χειμώνα του 2016 προέκυψε το θέμα με την ανακοίνωσης της συντονιστικής επιτροπής των συμβολαιογραφικών συλλόγων. Ξαφνικά, αποφάσισε να «κηρύξει πόλεμο» με τους ΑΤΜ. Εντελώς αναπάντεχα και ανεξήγητα, δίχως να έχει προηγηθεί καμία ενόχληση, ερώτηση, παρατήρηση αποφάσισαν να εκδώσουν ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο παραινούσαν τους συμβολαιογράφους να παραλαμβάνουν τοπογραφικά διαγράμματα υπογεγραμμένα από οποιαδήποτε ειδικότητα μηχανικού. Η διοίκηση του συλλόγου κινήθηκε άμεσα και ζήτησε σε πρώτη φάση την νομική συνδρομή του ΤΕΕ προκειμένου να ανακληθεί αυτό το σκανδαλώδες έγγραφο. Η προσπάθεια ευδοκίμησε και εκδόθηκε η επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ προς την συντονιστική των συμβολαιογράφων για τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (δείτε την εδώ http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/156-2017-03-06-08-47-25). Η οριστική λύση στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος για δικαιοπραξίες δόθηκε με την εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικών διαγραμμάτων μέσα από το σύστημα του ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ. Για το θέμα άλλωστε έλαβαν μέρος δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά η εφαρμογή η οποία σύντομα θα τεθεί επίσημη λειτουργία. Οι εισηγητές της εκδήλωσης και διαχειριστές της εφαρμογής απάντησαν πως δικαίωμα υποβολής θα έχουν μόνο οι φέροντες το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, οπότε θα αποκλειστούν όλοι όσοι τόσα χρόνια υπογράφουν τοπογραφικά δίχως να έχουν το δικαίωμα. Λύθηκε, έτσι, το θέμα με την απαράδεκτη επιστολή του προέδρου των συμβολαιογράφων που παίρνει με αυτόν τον τρόπο μια άμεση και εμφατική απάντηση στην απαράδεκτη συμπεριφορά του.

 

 1. Κτηματολόγιο.

  Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούσε και παρενέβη σε όλες τις αλλαγές που έγιναν στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και παρέτειναν την ολοκλήρωση του. Δυστυχώς η ολοκλήρωση του έργου δεν προβλέπεται πλέον πριν το 2022. Οι εξελίξεις των τελευταίων δύο χρόνων ήταν:

Α) Η ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 που περιλαμβάνει περίπου το 70% της χώρας. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που έγιναν η διοίκηση του συλλόγου έθεσε τους προβληματισμού του για την καθυστέρηση του έργου, την μείωση της ποιότητας του λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του, την μείωση των μισθών των εργαζομένων και τον ελλιπή έλεγχο των ΠΠΕ των συμβάσεων που είναι εν εξελίξει. Στα πλαίσια των αντιδράσεων έκανε για πρώτη φορά συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή αρκετών δημοσιογράφων από τις μεγαλύτερες εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αποτέλεσμα ήταν αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο και τρεις επερωτήσεις βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα εν λόγω δελτία τύπου μπορείτε να τα δείτε παρακάτω

Δημοσιεύματα του Τύπου: http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/139-2017-01-29-19-26-19

Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταθάκη: http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/135-2017-01-26-10-46-32

Δελτία Τύπου: http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/25-2016-08-10-16-59-03

http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/24-2016-08-10-16-54-15

http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/158-2017-03-08-08-01-36

Β) Η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΚΤΗΜΑ 16 – Δελτίο Τύπου:

http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/22-2016-08-10-16-45-53

Γ) Η σύσταση νέου οργανισμού που αντικαθιστά την ΕΚΧΑ ΑΕ:

http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/293-2017-12-21-16-40-38

Κατά την ακρόαση των φορέων ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης τοποθετήθηκε στις διαρκείς επιτροπές του ελληνικού κοινοβουλίου για το σ.ν. «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» για το συγκεκριμένο θέμα.

http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/298-2018-01-15-06-36-08

Πέραν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση την σύσταση επιτροπής για την προετοιμασία σχεδίου ΠΔ για την εφαρμογή του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

 

 1. Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Παρά το ότι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί έχουν όλες τις γνώσεις και το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών έργων, των κατασκευών και οικοδομικών έργων, δεν μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

Διαχρονικά η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στα πιο πάνω αντικείμενα, χορηγώντας τους μέσω της  Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), μελετητικά ή εργοληπτικά πτυχία.

Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι  Τοπογράφοι Μηχανικοί από την δυνατότητα, προαγωγής τους σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου είναι πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική, και θίγει τόσο τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα και την δυνατότητα απασχόλησης των Αγρονόμων & Τοπογράφων  Μηχανικών  όσο και την ίδια την δομή της δημόσιας διοίκησης και του θεσμού του δημοσίου υπαλλήλου.

Μετά την επιστολή-παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Σπίρτζη για τον αποκλεισμό των συναδέλφων από το νέο οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο ΠΣΔΑΤΜ, με την υποστήριξη συναδέλφων που εργάζονται στο εν λόγω υπουργείο, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση του άρθρου 84 του Π.Δ. 123/10-10-2017 "Οργανισμός υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών" (ΦΕΚ 151/Α/12-10-2017).

Αντίστοιχή επιστολή-παρέμβαση απέστειλε ο ΠΣΔΑΤΜ:

 

 1. Ασφαλιστικό των μηχανικών.

  Ο ΠΣΔΑΤΜ έδωσε βροντερό παρόν με την συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις για το νέο ασφαλιστικό των μηχανικών. Στις περισσότερες κινητοποιήσεις με συγκροτημένη και διακριτή παρουσία, ενώ ήταν ο μόνος φορέας μηχανικών μαζί με το ΤΕΕ. Στα πλαίσια αυτά εξέδωσε δελτίο τύπου (http://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/190-2017-05-09-07-15-53) και κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

 

Μετά την ψήφιση του διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για την ενημέρωση των συναδέλφων για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές, την εγγυοδοσία, τα «μπλοκάκια» και το νέο ταμείο των μηχανικών (https://www.youtube.com/watch?v=l1IcCEPgdU8).

 

 1. Δασικοί χάρτες.

Κατά την νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών ο σύλλογος μας κατέθεσε 12 προτάσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας (http://psdatm.gr/images/pdf/M.-Kalogiannakis---Dasikoi-xartes---TEE-Athina1.pdf), ενώ έκανε δεκάδες παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα είτε σε Δήμους είτε σε Περιφέρειες είτε στο κεντρικό ή τοπικό ΤΕΕ. Οι πιο σημαντικές ήταν στην κεντρική εκδήλωση του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στα τοπικά τμήματα του ΤΕΕ ή του Συλλόγου στην Μυτιλήνη, την Λάρισα, την Χαλκίδα, τα Χανιά, αλλά και στην Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας. Επιπλέον έγιναν παρεμβάσεις σε τοπικά και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος, μέσω επιστολών, υπενθυμίζοντας τον ν.3882/2010 (ΕΥΓΕΠ, INSPIRE) ζήτησε την χορήγηση των LSO 25 και των ορθοφωτοχαρτών του 1945 από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και των γεωχωρικών δεδομένων των αναρτημένων δασικών χαρτών από την Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ. Ανταποκρίθηκε στο αίτημα η Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ και πλέον ο σύλλογος μπορεί να τις διαθέσει σε όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του.

Επιπλέον ο ΠΣΔΑΤΜ παρενέβη με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των νέων Δασικών Χαρτών με σκοπό την προσθήκη των Μελετών Τοπογραφίας (κατ. 16) στην προκήρυξη για την κατάρτιση τους (http://psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/219-2017-06-21-06-34-49).

 

 1. Προβολή του συλλόγου και των θέσεων του - Εξωστρέφεια.

Ανασχεδιάστηκε ο ιστότοπος του συλλόγου ώστε να είναι πιο λειτουργικός και αναβαθμίστηκε η αποστολή ενημερωτικών e-mail προς τα μέλη του συλλόγου. Έντονη είναι η παρουσία του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, linkedin, youtube). Ήδη ο σύλλογος έχει κλειστή ομάδα στο facebook με πάνω από 2.000 μέλη (https://www.facebook.com/groups/psdatm/), δημόσια ομάδα στο linkedin και κανάλι στο youtube (https://www.youtube.com/channel/UCZcIXuNysdagJ3Cs49zk6TQ),

όπου αναμεταδίδονται όλες οι ημερίδες και εκδηλώσεις του συλλόγου.

Διοργάνωσε δεκάδες κοινές εκδηλώσεις με το ΤΕΕ και τα περιφερειακά τμήματα του. Για πρώτη φορά ο σύλλογος διεξήγαγε συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφους που καλύπτουν το τεχνικό κόσμο για σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν, ενώ έντονη πλέον είναι η παρουσία του στα ΜΜΕ πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας (τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες).

Επιπλέον ο σύλλογος για πρώτη φορά είχε συντονισμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Σημαντική ήταν και η παρουσία στις διαβουλεύσεις κρίσιμων νομοσχεδίων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

(https://www.youtube.com/watch?v=9Dg42RzM4zc)

Ο ΠΣΔΑΤΜ συνεχίζει να εκδίδει, πέντε φορές τον χρόνο, το ενημερωτικό δελτίο του (περιοδικό) το οποίο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά ως προς την ύλη του. Αυτή την στιγμή μαζί με τον Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων Ελλάδος, είναι οι μόνοι επιστημονικοί σύλλογοι μηχανικών που εκδίδουν ακόμα περιοδικό.

 

 1. Διοργάνωση ημερίδων

Ο ΠΣΔΑΤΜ, πέραν του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου και της 10ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης διοργάνωσε δεκάδες επιστημονικές ημερίδες με σημαντικότερες:

Επιπλέον συμμετείχε και συνδιοργάνωσε με τμήματα του ΤΕΕ, δικηγορικούς συλλόγους, ΕΚΧΑ Α.Ε. δεκάδες εκδηλώσεις.

Το 2017 είμασταν στην ευχάριστη θέση όπου η Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. γιόρταζε τα 100 έτη από την ίδρυση της. Στα πλαίσια του εορτασμού διοργανώθηκε, με την συμμετοχή του ΠΣΔΑΤΜ:

 

 1. Επιστολές – Παρεμβάσεις – Διαβουλεύσεις σχεδίων νόμου.

  Ο ΠΣΔΑΤΜ απέστειλε δεκάδες επιστολές-παρεμβάσεις, ενώ συμμετείχε σε δεκάδες διαβουλεύσεις νομοσχεδίων. Οι πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω:

 

 1. Διεθνείς οργανώσεις.

  Η παρουσία του ΠΣΔΑΤΜ και των εκπροσώπων του είναι ιδιαίτερα δυναμική. Την περίοδο αυτή είμαστε στην ευχάριστη θέση οι εκπρόσωποί του ΠΣΔΑΤΜ και του ΤΕΕ να προεδρεύουν στην FIG (International Federation of Surveyors) η συνάδελφος κα. Πότσιου και στην EGOS (European Group of Surveyors) ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς.

 

Την περίοδο αυτή ο ΠΣΔΑΤΜ επαναδραστηριοποιήθηκε και στην CLGE (Council of European Geodetic Surveyors)

 

 1. Οργάνωση και λειτουργία

 

Σε αυτό τον απολογισμό δεν καταφέραμε να καταγράψουμε όλα όσα έχουν γίνει την περίοδο αυτή. Σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερες δράσεις αρκεί να υπήρχαν περισσότεροι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του ΠΣΔΑΤΜ και να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους. Ελπίζουμε ο απολογισμός του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ακόμα πιο σημαντικός για τους συναδέλφους, όπως πιστεύουμε ότι έγινε με τον παρόντα.