Αθήνα, 23.12.16 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 400

 

Προς:    Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα:    Ανακοίνωση για την συγκρότηση μόνιμων επιτροπών του ΠΣΔΑΤΜ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ στην 16η Τακτική του Συνεδρίαση την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 συγκροτούνται οι μόνιμες επιτροπές του συλλόγου.

 

Συγκεκριμένα συγκροτούνται οι παρακάτω μόνιμες επιτροπές:

 

 1. Ελευθέρων επαγγελματιών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων
 2. Δημοσίων Υπαλλήλων
 3. Μελετητών Δημοσίων Έργων
 4. Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων
 5. Τοπογραφίας, Γεωδαισίας, Φωτοερμηνείας και Χαρτογραφίας
 6. Κτηματολογίου και Διαπιστευμένου Μηχανικού
 7. Περιφερειακού Σχεδιασμού, Χωροταξίας και Πολεοδομικών Μελετών
 8. Δομημένου Περιβάλλοντος (Αυθαιρέτων, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Ενεργειακών Επιθεωρητών, Ελεγκτών Δόμησης, κλπ)
 9. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 10. Συγκοινωνιακών Έργων
 11. Υδραυλικών Έργων
 12. Νέων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 13. Γεωπληροφορικής
 14. Εκτίμησης και Διαχείρισης Ακινήτων, Πολιτική Γης
 15. Μη επανδρωμένων συστημάτων (UAS)
 16. Γεωχωρικών Δεδομένων
 17. Επαγγελματικών Θεμάτων
 18. Τεχνικής Υποστήριξης Συναδέλφων

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης του ΠΣΔΑΤΜ για το διάστημα 2016-2018:

«…οι μόνιμες επιτροπές θα έχουν την ευθύνη:

 

 • για να διεξάγεται μια φορά τον χρόνο ημερίδες ή συνέδρια που θα παρουσιάζονται για το επιστημονικό τους πεδίο οι τεχνολογικές εξελίξεις, κάποια μελέτη ή έργο που έχουν πραγματοποιηθεί από συνάδελφο και η συνεισφορά του δημόσιου τομέα.
 • για να προετοιμάσουν σχέδια προδιαγραφών τοπογραφικών και μη μελετών σύμφωνα με την εγχώρια και την διεθνή εμπειρία.
 • για να προετοιμάσουν σχέδιο προτάσεων του συλλόγου σε ενδεχόμενες διαβουλεύσεις νομοσχεδίων, ΠΔ και ΚΥΑ.»

Η οριστική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών θα προκύψει αρχές Ιανουαρίου, όπου θα ανακοινωθούν οι επιμελητές των επιτροπών, ενώ η πρώτη συνεδρίαση κάθε επιτροπής θα πρέπει να διεξαχθεί μέχρι τα μέσα του ίδιου μήνα. Οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται και διαδικτυακά, διότι η συμμετοχή των συναδέλφων πέραν της Αττικής ξεπερνά το 50%.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

Ανακοίνωση για την συγκρότηση μόνιμων επιτροπών του ΠΣΔΑΤΜ

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top