Print

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

27ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Πέμπτη 22.04.2021 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
  3. Οργανωτικά θέματα 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ – Συγκρότηση Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
  4. Δασικοί χάρτες – Προτάσεις για τις επερχόμενες αλλαγές στην νομοθεσία