Αθήνα, 01.08.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 152

 

ΠΡΟΣ    : κα. Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ

Επιτρόπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείο  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής 

                              κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη, Πρόεδρο  Περιφ. Τμήματος ΒΑ Αιγαίου ΤΕΕ

 

ΘΕΜΑ   : Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017».

 

Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,

τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που συνάψατε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που αυτή η σύμβαση αποτελεί προγραμματική σύμβαση, πόσο μάλλον από ειδικότητες επιστημόνων που δεν έχουν την αντίστοιχη κατάρτιση για την εκπόνηση του περιγραφόμενου ερευνητικού αντικειμένου.


       Αθήνα, 31.07.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   151

 

ΠΡΟΣ    : Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μυκόνου

 

ΘΕΜΑ   : Έκδοση αδειών δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Έχοντας υπόψη:

Την διάταξη του άρθρου 3 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 4 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 8 του  Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου μόνου του β.δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)

Την διάταξη του της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966

Την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ)

Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε  με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010

Την εγκύκλιο  ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ

Το με αρ. πρωτ.  1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε

Το με αρ. πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε

Την υπ’αριθμ.267/2016 απόφαση ΣΤΕ

Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783 / 07-10-2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Την υπ’αριθμ.1363/20-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας

Το με αρ. πρωτ. 5964/03-03-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Μετά από ενημέρωση συναδέλφου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού λάβαμε γνώση την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας δόμησης 212/2016 (ΑΔΑ 6ΤΒΔΩΚΚ-2ΩΚ)  για την οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου Τοπογραφικό διάγραμμα  υπογεγραμμένο και εκπονούμενο από Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

Την ακύρωση  άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση της 212/2016 άδειας δόμησης αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους:

Η εν λόγω άδεια δόμησης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση των ισχυουσών σήμερα διατάξεων περί προδιαγραφών των μελετών, περί επαγγελματικών δικαιωμάτων και γενικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης.


24/07/2017

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (Β 2537/21-07-2017) η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στον νόμο 4178/2013, περί της «Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». Η παράταση επεκτείνεται για 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας και έρχεται να καλύψει το χρονικό κενό που μεσολαβεί μέχρι την ψήφιση του στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, η νέα προθεσμία λήγει την 23η Σεπτεμβρίου του 2017.

από το Γραφείο Τύπου

 Αθήνα, 25/07/2017

 
 
Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών
 
 
Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις  7 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν εντός του Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο μεγάλος συνωστισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού.
 
Ταυτόχρονα, δίνει επιπλέον χρόνο στους αγρότες και τους καλλιεργητές που επιδοτούνται να μαζέψουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων (παύει να ισχύει η 31/8/2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετατίθεται στις 7/9/2017), ενώ διευκολύνει και τους κατοίκους εξωτερικού που θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες.
 
Και, βέβαια, η νέα παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών παρέχει ένα τελευταίο προς αξιοποίηση περιθώριο στους Δήμους, προκειμένου να υποβάλουν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, αποφεύγοντας τη δημιουργία προβλημάτων στους πολίτες των Περιφερειών τους.   
 
Τονίζεται, ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι καταληκτική ημερομηνία, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο και αυτούς του εξωτερικού.  
 
Ειδικότερα, έως τη λήξη της παράτασης, στις 7 Σεπτεμβρίου, δίνεται το περιθώριο χρόνου για την χρησιμοποίηση των παρακάτω εργαλείων:
 
·        Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
·       Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη
·       Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ.
·       Οριοθέτηση επί του χάρτη από τους Δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων
 
Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα, δύο μέρες πριν την λήξη της προηγούμενης πια καταληκτικής ημερομηνίας, υπάρχουν ακόμα 20 Δήμοι που δεν έχουν διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι:
 
1.     ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2.     ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
3.     ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
4.     ΔΟΞΑΤΟΥ
5.     ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6.     ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
7.     ΔΩΔΩΝΗΣ
8.     ΚΙΜΩΛΟΥ
9.     ΜΗΛΟΥ
10. ΜΥΚΟΝΟΥ
11. ΣΙΦΝΟΥ
12. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
13. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
14. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
15. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
16. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
17. ΣΠΕΤΣΩΝ
18. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
19. ΣΙΘΩΝΙΑΣ
20. ΧΙΟΥ
 
 
Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έως σήμερα συνεργασία στο ζήτημα της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

O νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

Subcategories

Οικονομική ενίσχυση του ΠΣΔΑΤΜ με την προμήθεια USB, T-shirt, Polo ή καπέλου

 

 

 


Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.

  

 


 


 

Go to top