Ενόψει της ανάρτησης των δασικών χαρτών από 33 Διευθύνσεις Δασών, ο ΠΣΔΑΤΜ καλεί τα μέλη του να του αποστείλουν όποιες ερωτήσεις / απορίες προκύπτουν από την όλη διαδικασία που αφορά την υποβολή αντιρρήσεων και να τις αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συλλόγου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή να επικοινωνήσει με την γραμματεία του συλλόγου στο τηλέφωνο 2103301045.

       Αθήνα, 23.12.16 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 400

 

Προς:    Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα:    Ανακοίνωση για την συγκρότηση μόνιμων επιτροπών του ΠΣΔΑΤΜ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ στην 16η Τακτική του Συνεδρίαση την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 συγκροτούνται οι μόνιμες επιτροπές του συλλόγου.

 

Συγκεκριμένα συγκροτούνται οι παρακάτω μόνιμες επιτροπές:

 

 1. Ελευθέρων επαγγελματιών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων
 2. Δημοσίων Υπαλλήλων
 3. Μελετητών Δημοσίων Έργων
 4. Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων
 5. Τοπογραφίας, Γεωδαισίας, Φωτοερμηνείας και Χαρτογραφίας
 6. Κτηματολογίου και Διαπιστευμένου Μηχανικού
 7. Περιφερειακού Σχεδιασμού, Χωροταξίας και Πολεοδομικών Μελετών
 8. Δομημένου Περιβάλλοντος (Αυθαιρέτων, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Ενεργειακών Επιθεωρητών, Ελεγκτών Δόμησης, κλπ)
 9. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 10. Συγκοινωνιακών Έργων
 11. Υδραυλικών Έργων
 12. Νέων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 13. Γεωπληροφορικής
 14. Εκτίμησης και Διαχείρισης Ακινήτων, Πολιτική Γης
 15. Μη επανδρωμένων συστημάτων (UAS)
 16. Γεωχωρικών Δεδομένων
 17. Επαγγελματικών Θεμάτων
 18. Τεχνικής Υποστήριξης Συναδέλφων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της σύστασης των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Δήμους των Νομών Αργολίδας και Αρκαδίας, η  Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου μας για τη στελέχωση τους.


Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας περισυλλογής και απολογισμού της χρονιάς που περνάει. Θα επιχειρήσω και εγώ με την σειρά μου, στο 5ο τεύχος για φέτος του ενημερωτικού δελτίου, να κάνω ένα μικρό απολογισμό για το τι έγινε στον κλάδο μας την χρονιά αυτή.

Το 2016 έφερε σημαντικές εξελίξεις για το επάγγελμα μας, ενώ αρκετά ζητήματα έμειναν ανοικτά για το νέο χρόνο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να δυναμώσουμε ο καθένας προσωπικά, όσο και όπως μπορεί, το συλλογικό μας φορέα.


Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε να δοθεί με τελευταία παράταση για την συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΠΣΔΑΤΜ ώστε να συμμετάσχουν περισσότεροι συνάδελφοι. Ήδη έχουν εκδήλωσει το ενδιαφέρον 50 συνάδελφοι.

Η τελευταία παράταση είναι μέχρι τις 20 Δεκέμβρη όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπου θα αποφασιστεί και η τελική συγκρότηση τους.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: psdatm@tee.gr είτε στο fax: 210 33.01.032. Επισυνάπτεται η αίτηση, εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε και την ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/HP7f6GDq9p3p7WrF3.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία στο 2103301045.

Για το Δ.Σ.

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

 

Αίτηση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές

Οικονομική ενίσχυση του ΠΣΔΑΤΜ με την προμήθεια USB, T-shirt, Polo ή καπέλου

 

 

 


Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.

  

 


 


 

Go to top